Protero Baby Teethers

Client: Chicco

These teethers are inspired by the smallest of prehistoric ocean life. For the 0+ months series, the Soothing teether is based on a radiolarian. It has a bristle tip to help reach the rearmost gums. Its three arms allow the baby to grip the object him or herself when older, and allows the toy to stand upright on its own. Another protrusion between the arms allows for the parent’s easy grip and clearly shows the Chicco logo.

Protero Bijtringen

Client: Chicco

Deze bijtringen zijn geinspireerd op het kleinste prehistorische oceaanleven. Voor de 0+ serie is het model gebaseerd op de radiolaria. De borstelkop bereikt zelfs de achterste delen van het tandvlees en door de drie armen kan het product op zichzelf staan en later ook door de baby zelf vastgehouden worden.

Protero Baby Teethers

Client: Chicco

These teethers are inspired by the smallest of prehistoric ocean life. The ‘On the Go’ line is based on the same radiolarian but the arms bend into a ring that attaches to a tether and a custom designed clip in the shape of an amoeba that allows the parent to secure the teether to his or her clothing, a baby wrap or carrier.

Protero Bijtringen

Klant: Chicco

Deze bijtringen zijn geinspireerd op het kleinste prehistorische oceaanleven. De 'On The Go' serie is net zoals de 0+ versie gebaseerd op de radiolaria, maar in dit model vormen de armen een ring die verbonden is aan een clip waarmee het product aan kleding, een wrap of draagzak bevestigd kan worden.

Protero Baby Teethers

Client: Chicco

These teethers are inspired by the smallest of prehistoric ocean life. In the ‘To Chew’ line the teethers evolve into biscuit-sized shapes that present a plethora of stimuli to the baby’s mouth. They are based on the morphology and patternings of marine mosses and protozoa.

Protero Bijtringen

Klant: Chicco

Deze bijtringen zijn geinspireerd op het kleinste prehistorische oceaanleven. De 'To Chew' line bestaat uit biscuit-achtige vormen die velerlei stimuli aan de babymond presenteren. De producten zijn gebaseerd op de morfologie en patronen die we zien in aquatische mossen en protozoa.

Protero Baby Teethers

Client: Chicco

These teethers are inspired by the smallest of prehistoric ocean life. For the acute phase, the Cooling teethers incorporate a stainless steel disk that can rapidly be frozen and sooths the gums and oncoming teeth. They are easy-to-grip shapes based on ammonites, foraminifera, and star corals.

Protero Bijtringen

Klant: Chicco

Deze bijtringen zijn geinspireerd op het kleinste prehistorische oceaanleven. Voor de acute fase van de baby's tandontwikkeling hebben deze koelende bijtringen een roestvrijstalen schijf die pijn in opkomende tanden en tandvlees verzacht, en snel bevroren kan worden. Deze goed in de hand liggende vormen zijn geinspireerd door de ammonieten, foraminiferen en sterkoralen.

Protero Baby Teethers

Client: Chicco

These teethers are inspired by the smallest of prehistoric ocean life. The Sensory teether includes parts with different textures, colors, and consistencies in order to maximize psychophysical development of the child. The five-armed creature is based on a species of prehistoric siphonophora. The device contains an electronic music box that produces different sounds based on which cord is being pulled, and has special ‘Easter Egg’ melodies that are triggered when pulling specific sequences of cords. Using a to-be-developed 3D customization app, parents can choose the shapes and colors of the icons that sit on the strings, as well as an optional cooling insert.

Protero Bijtringen

Klant: Chicco

Deze bijtringen zijn geinspireerd op het kleinste prehistorische oceaanleven. Deze sensorische bijtring bevat onderdelen met verschillende texturen, kleuren en hardheden om de psycholichamelijke ontwikkeling van het kind te bevorderen. Het vijfarmige wezen is gebaseerd op een siphonofoor of buiskwal. Het product bevat een electronische muziekspeler die verschillende geluiden produceert naargelang aan welk koordje getrokken wordt. Met een toekomstige personalisatie-app kunnen ouders de kleuren en vormen van het product en het koelelement kiezen.