´╗┐

Smart Pet Module

Client: Petrics

This smart activity tracker works conjointly with a smart pet bed and logs health metrics such as burnt calories and rest level. An app provides targeted advice based on your dog's data, age and breed.

Slimme Sensormodule

Client: Petrics

Deze tracker is gekoppeld aan een digitaal huisdierbed en slaat fysiologische gegevens zoals verbrande calorieën en slaapniveau op. Een app biedt gericht advies gebaseerd op deze gegevens en het ras en leeftijd van uw hond.

Hospital Furniture of the Future

Client: Missaglia

A foam-injected rotational molded modular hospital furniture system with IoT integration, good sanitization and mobility.

Concept Ziekenhuismeubel

Client: Missaglia

Een foamgevuld rotatiegegoten modulair systeem voor ziekenhuismeubelen. Elke unit is aangesloten op een intern datanetwerk en heeft sensoren voor temperatuurregeling, het bijhouden van medicijnvoorraden en Near-Field Communication met tablets.

Interactive touch panel

Client: Zagato

Design of user interface module for autonomous passenger vehicles.

Touchscreen Module

Client: Zagato

Ontwerp van een touchscreen behuizing geïntegreerd in een autonoom openbaar vervoersconcept.

Storyboard

Client: Philips Design

Concept storyboard for an interactive museum installation involving three-dimensional suspended light projections.

Storyboard

Client: Philips Design

Concept scenario voor een interactieve museuminstallatie met een nieuwe drie-dimensionale Suspended Imaging (vergelijkbaar met een hologram) technologie.

Mini PC Casing

Client: iTuner Networks Corp.

This Mini-ITX enclosure is not only striking in its design language, it is also entirely modular enabled by its construction of extruded aluminum elements. The omnidirectional design allows for seamless integration anywhere in your interior to function as your media center.

Mini PC Casing

Client: iTuner Networks Corp.

Deze Mini-ITX computerbehuizing is niet alleen een plezier voor het oog, hij is ook volledig modulair opgebouwd uit aluminium extrusiedelen waardoor je hem helemaal kunt aanpassen aan je wensen. Doordat hij geen duidelijke voor- of achterkant heeft kun je hem overal in de kamer plaatsen en zo als mediacenter gebruiken.

Emotive Robot

Client: Philips Design

Research effort into how robots can move expressively while performing simple tasks, and people's perception of this behavior. A working prototype with embedded PIC microcontrollers, sensors and servo drives was built and successfully tested.

Emotieve Robot

Client: Philips Design

Onderzoek naar het programmeren van gedrag in robots zodat ze zich expressief gedragen tijdens het uitvoeren van simpele taken. Een werkend prototype is gebouwd m.b.v. PIC microcontrollers, sensoren en servomotoren en successvol getest.

Bizikids

In collaboration with TU/e and De Hondsberg

Design of a wearable digital activity schedule to guide children with autism more independently. The most feasible concept chosen is a silicone wristwatch with an e-paper display that is fully customizable according to the needs of each individual child.

Bizikids

I.s.m. TU/e en De Hondsberg

Ontwerp van een draagbaar activiteitenschema in de vorm van een horloge dat kinderen met autisme ondersteunt en zo meer autonomie geeft. Het design bestaat uit een siliconen polsbandje met e-paper display en software volledig aan te passen aan de wensen van ieder kind.

HappyZap

In collaboration with TU/e

Design of an interactive system to regulate television watching and channel switching behavior based on group-based voting and ratings. All interactions are fed back into a predictive recommendation system. The product has been developed from idea to a complete design including a functioning interactive prototyping.

HappyZap

I.s.m. TU/e

Ontwerp van een interactief systeem om televisiebediening meer democratisch te maken. Iedereen heeft een controller waarmee hij meebepaalt wat er op TV is en ratings kan geven. Alle gegevens worden teruggekoppeld aan een intelligent systeem dat aanbevelingen geeft voor programmas. Het product is ontwikkeld van idee naar produktontwerp inclusief een werkend interactief prototype.

Luxalive Intelligent Lighting

In collaboration with DQI Research Group

A robotic lamp actively adapts its behavior to the user to form a relationship based on human values. Someone who perceives the lamp purely as a functional item will be served to his wishes, whereas for people who are interested in new forms of interaction, the lamp will behave more playfully.

Luxalive Intelligente Lamp

I.s.m. DQI Research Group

Een bewegende lamp past zijn gedrag actief aan aan de gebruiker om een relatie te vormen gebaseerd op menselijke waardes. Voor een persoon die de lamp puur als gebruiksvoorwerp ziet zal de lamp zich functioneel opstellen, voor mensen die meer open staan voor nieuwe interactievormen gedraagt hij zich wat speelser.

´╗┐